Impactul economic: Aerodinamica maritime

Proiecții: maritimă de proiectare și de fabricație de aer

Impactul la nivel local la Design & Manufacturing

Venitul net anual potențial de piață Spune-le prietenilor

D & M: REZUMAT PIAȚA proiectate
 
Cotă de piațăBarciTotal cheltuieliTotal venituriVenit net
30,720,000,000
10% Spune-le prietenilor1,0242,672,640,0003,072,000,000399,360,000
20% Spune-le prietenilor2,0485,345,280,0006,144,000,000798,720,000
30% Spune-le prietenilor3,0728,017,920,0009,216,000,0001,198,080,000

Contul de profit Projected

D & M: CONTUL DE PROFIT proiectate
 
yr 1yr 2yr 3yr 4yr 5
Vânzări123,000,000672,000,0001,500,000,0002,280,000,0002,778,000,000
Costuri de operare-90,058,500-495,144,000-1,106,550,000-1,682,460,000-2,049,831,000
Marja brută32,941,500176,856,000393,450,000597,540,000728,169,000
Depreciere-52,778-740,278-2,048,611-3,629,167-5,119,097
G & A-16,951,500-89,496,000-198,450,000-301,140,000-367,029,000
Veniturile din dobânzi288,8771,789,4985,678,83212,439,66121,625,980
Cheltuieli aferente dobânzilor-84,000-483,000-1,113,000-1,722,000-1,932,000
Venituri înainte de impozitare16,142,09987,926,220197,517,221303,488,494375,714,883
Taxe pe venit-4,842,630-26,377,866-59,255,166-91,046,548-112,714,465
Venit net11,299,46961,548,354138,262,055212,441,946263,000,418
Depreciere52,778740,2782,048,6113,629,1675,119,097
Veniturile din dobânzi-288,877-1,789,498-5,678,832-12,439,661-21,625,980
Cheltuieli aferente dobânzilor84,000483,0001,113,0001,722,0001,932,000
Taxe pe venit4,842,63026,377,86659,255,16691,046,548112,714,465
Venit net15,990,00087,360,000195,000,000296,400,000361,140,000

Bilanțul Projected

D & M: bilanț estimativ
 
 
 
 
 
 
ProiectatProiectatProiectatProiectatProiectat
yr 1yr 2yr 3yr 4yr 5
ACTIVE
Active curente
Verificarea / Economii14,443,83275,031,069208,910,545413,072,508668,226,483
Creanţe de încasat1,230,0006,720,00015,000,00022,800,00027,780,000
Inventar4,00016,25031,50049,75059,000
Alte active circulante25,00025,00025,00025,00025,000
Total active circulante15,702,83281,792,319223,967,045435,947,258696,090,483
Mijloace fixe
A costat4,000,00016,250,00031,500,00049,750,00059,000,000
Acc'd DEPR-52,778-793,056-2,841,667-6,470,833-11,589,931
Mijloace fixe nete3,947,22215,456,94428,658,33343,279,16747,410,069
Alte active-----
TOTAL ACTIVE19,650,05497,249,264252,625,378479,226,424743,500,552
DATORII ȘI CAPITAL PROPRIU
Obligații
Datorii curente
Conturi furnizori900,5854,951,44011,065,50016,824,60020,498,310
Alte datorii curente50,00050,00050,00050,00050,000
Raport Datorii curente950,5855,001,44011,115,50016,874,60020,548,310
Pasive pe termen lung2,400,00011,400,00020,400,00028,800,00026,400,000
TOTAL DATORII3,350,58516,401,44031,515,50045,674,60046,948,310
Echitate
Comună Stock500,000800,0001,000,0001,000,0001,000,000
Suplimentare plătite în Capitală4,500,0007,200,0009,000,0009,000,0009,000,000
Rezultatul reportat11,299,46972,847,824211,109,878423,551,824686,552,242
Total capitaluri proprii16,299,46980,847,824221,109,878433,551,824696,552,242

Fluxul de numerar proiectate

D & M: fluxului de numerar previzionat
 
 
 
 
 
yr 1yr 2yr 3yr 4yr 5
ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE
Venit net11,299,46961,548,354138,262,055212,441,946263,000,418
Ajustări de a concilia Venitul net
la numerar net furnizate de operațiuni:
Modificarea în:
Creanţe de încasat-1,230,000-5,490,000-8,280,000-7,800,000-4,980,000
Conturi furnizori900,5854,050,8556,114,0605,759,1003,673,710
Alte active circulante-25,000----
Depreciere52,778740,2782,048,6113,629,1675,119,097
Inventar-4,000-12,250-15,250-18,250-9,250
Alte obligațiuni50,000----
Numerar net furnizate de activitățile de exploatare11,043,83260,837,237138,129,476214,011,963266,803,975
ACTIVITĂȚI DE INVESTITII
echipament-4,000,000-12,250,000-15,250,000-18,250,000-9,250,000
Numerar net furnizate de activitățile de investiții-4,000,000-12,250,000-15,250,000-18,250,000-9,250,000
Finanțarea activităților
LTD Imprumuturi3,000,00012,000,00015,000,00018,000,0009,000,000
LTD Paydowns-600,000-3,000,000-6,000,000-9,600,000-11,400,000
Contribuții de capital5,000,0003,000,0002,000,000--
Dividend Plăți-----
Numerar net din activitatea de finanțare7,400,00012,000,00011,000,0008,400,000-2,400,000
Creșterea netă de numerar pentru perioada14,443,83260,587,237133,879,476204,161,963255,153,975
Numerar la începutul perioadei-14,443,83275,031,069208,910,545413,072,508
Numerar la sfârșitul perioadei14,443,83275,031,069208,910,545413,072,508668,226,483

Rezumat