Impactul: Academia

Proiecțiile: Academia

Impactul asupra Academia locală a piețelor de zbor maritime

Venitul net anual potențial de piață Spune-le prietenilor

Presupuneri
 
 
 
 
 
Anul 1Anul 2Anul 3Anul 4Anul 5
porturile26140313475579
Bărci (4 / Port)1035611,2511,9002,315
Piloții2581,4023,1264,7505,787
Piloții / trimestru653517821,1881,447
Săli de clasă11368
Instructori1491417

Contul de profit Projected

ACADEMIA DE ZBOR MARITIME: CONTUL DE PROFIT proiectate
 
# Studenților2581,4023,1264,7505,787
yr 1yr 2yr 3yr 4yr 5
Vânzări5,341,08129,022,70264,716,74198,332,536119,797,290
Costuri de operare-206,431-1,007,011-2,251,942-3,447,678-4,195,781
Marja brută5,134,64928,015,69162,464,79994,884,857115,601,509
Depreciere-30,833-402,500-795,833-1,225,833-1,659,167
G & A-1,101,365-1,262,252-1,525,191-1,715,352-1,898,367
Veniturile din dobânzi149,831723,2182,036,7854,250,8317,221,942
Cheltuieli aferente dobânzilor-108,675-320,250-525,875-717,150-892,675
Venituri înainte de impozitare4,043,60726,753,90861,654,68495,477,353118,373,242
Taxe pe venit-1,213,082-8,026,172-18,496,405-28,643,206-35,511,972
Venit net2,830,52518,727,73543,158,27966,834,14782,861,269
Depreciere30,833402,500795,8331,225,8331,659,167
Veniturile din dobânzi-149,831-723,218-2,036,785-4,250,831-7,221,942
Cheltuieli aferente dobânzilor108,675320,250525,875717,150892,675
Taxe pe venit1,213,0828,026,17218,496,40528,643,20635,511,972
Venit net4,033,28526,753,44060,939,60793,169,506113,703,141

Bilanțul Projected

ACADEMIA DE ZBOR MARITIME: bilanț estimativ
 
 
yr 1yr 2yr 3yr 4yr 5
ACTIVE
Active curente
Verificarea / Economii7,486,56228,674,33773,164,908139,376,638221,720,457
Creanţe de încasat53,411290,227647,167983,3251,197,973
Inventar3,4507,10011,15015,20019,650
Alte active circulante25,00025,00025,00025,00025,000
Total active circulante7,568,42328,996,66473,848,225140,400,163222,963,080
Mijloace fixe
A costat3,450,0007,100,00011,150,00015,200,00019,650,000
Acc'd DEPR-30,833-433,333-1,229,167-2,455,000-4,114,167
Mijloace fixe nete3,419,1676,666,6679,920,83312,745,00015,535,833
TOTAL ACTIVE10,987,58935,663,33183,769,059153,145,163238,498,914
DATORII ȘI CAPITAL PROPRIU
Obligații
Datorii curente
Conturi furnizori2,06410,07022,51934,47741,958
Alte datorii curente50,00050,00050,00050,00050,000
Raport Datorii curente52,06460,07072,51984,47791,958
Pasive pe termen lung3,105,0006,045,0008,980,00011,510,00013,995,000
TOTAL DATORII3,157,0646,105,0709,052,51911,594,47714,086,958
Echitate
Comună Stock500,000800,0001,000,0001,000,0001,000,000
Suplimentare plătite în Capitală4,500,0007,200,0009,000,0009,000,0009,000,000
Rezultatul reportat2,830,52521,558,26064,716,539131,550,687214,411,956
Total capitaluri proprii7,830,52529,558,26074,716,539141,550,687224,411,956
TOTAL PASIV ȘI CAPITAL PROPRIU10,987,58935,663,33183,769,059153,145,163238,498,914

Fluxul de numerar proiectate

ACADEMIA DE ZBOR MARITIME: fluxului de numerar previzionat
 
 
 
yr 1yr 2yr 3yr 4yr 5
ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE
Venit net2,830,52518,727,73543,158,27966,834,14782,861,269
Ajustări de a concilia Venitul net
la numerar net furnizate de operațiuni:
Modificarea în:
Creanţe de încasat-53,411-236,816-356,940-336,158-214,648
Conturi furnizori2,0648,00612,44911,9577,481
Alte active circulante-25,000----
Depreciere30,833402,500795,8331,225,8331,659,167
Inventar-3,450-3,650-4,050-4,050-4,450
Alte obligațiuni50,000----
Numerar net furnizate de activitățile de exploatare2,831,56218,897,77543,605,57167,731,73084,308,819
ACTIVITĂȚI DE INVESTITII
echipament-3,450,000-3,650,000-4,050,000-4,050,000-4,450,000
Numerar net furnizate de activitățile de investiții-3,450,000-3,650,000-4,050,000-4,050,000-4,450,000
Finanțarea activităților
LTD Imprumuturi3,450,0003,650,0004,050,0004,050,0004,450,000
LTD Paydowns-345,000-710,000-1,115,000-1,520,000-1,965,000
Contribuții de capital5,000,0003,000,0002,000,000--
Dividend Plăți-----
Numerar net din activitatea de finanțare8,105,0005,940,0004,935,0002,530,0002,485,000
Creșterea netă de numerar pentru perioada7,486,56221,187,77544,490,57166,211,73082,343,819
Numerar la începutul perioadei-7,486,56228,674,33773,164,908139,376,638
Numerar la sfârșitul perioadei7,486,56228,674,33773,164,908139,376,638221,720,457

Rezumat