Impact: Touring Rapid

Proiecții: Touring Rapid

Impactul asupra pieței Touring Rapid

Venitul net anual potențial de piață Spune-le prietenilor

TOURING FAST: PROIECȚIA REZUMAT PIAȚA
 
 
 
 
Cotă de piațăPasageriiPax / ziRulează / ziBarciPax / RunTotal venituriTotal cheltuieliVenit net
2010 TOTALS18,418,1571,307,689,133
10% Spune-le prietenilor1,841,8165,0461,26212710130,768,91371,351,20059,417,713
20% Spune-le prietenilor3,683,63110,0922,52319014261,537,827108,672,400152,865,427
30% Spune-le prietenilor5,525,44715,1383,78525415392,306,740145,277,840247,028,900

Contul de profit Projected

TOURING FAST: Declaratie de VENITURI proiectate
 
# De bărci Deployed104070100127
yr 1yr 2yr 3yr 4yr 5
Vânzări10,296,76541,598,93074,254,090109,259,589142,922,469
Costuri de operare-3,848,504-15,547,956-27,753,101-40,836,706-53,418,495
Marja brută6,448,26126,050,97446,500,98968,422,88389,503,974
Depreciere-256,944-3,840,278-12,920,139-21,954,861-30,834,722
G & A-936,367-3,782,925-6,752,520-9,935,851-12,997,087
Veniturile din dobânzi85,916197,770241,698276,926382,671
Cheltuieli aferente dobânzilor-900,000-4,350,000-9,000,000-12,750,000-15,330,000
Venituri înainte de impozitare4,440,86514,275,54218,070,02724,059,09730,724,835
Taxe pe venit-1,332,259-4,282,663-5,421,008-7,217,729-9,217,451
Venit net3,108,6059,992,87912,649,01916,841,36821,507,385
Depreciere256,9443,840,27812,920,13921,954,86130,834,722
Veniturile din dobânzi-85,916-197,770-241,698-276,926-382,671
Cheltuieli aferente dobânzilor900,0004,350,0009,000,00012,750,00015,330,000
Taxe pe venit1,332,2594,282,6635,421,0087,217,7299,217,451
Venit net5,511,89322,268,04939,748,46858,487,03276,506,887

Bilanțul Projected

TOURING FAST: bilanț estimativ
 
 
r 4
 
yr 1yr 2yr 3yr 4yr 5
ACTIVE
Active curente
Verificarea / Economii4,295,8175,592,6976,492,2307,354,11511,779,411
Creanţe de încasat102,968415,989742,5411,092,5961,429,225
Inventar30,250120,500210,625300,750381,750
Alte active circulante25,00025,00025,00025,00025,000
Total active circulante4,454,0356,154,1867,470,3968,772,46113,615,386
Mijloace fixe
A costat30,250,000120,500,000210,625,000300,750,000381,750,000
Acc'd DEPR-256,944-4,097,222-17,017,361-38,972,222-69,806,944
Mijloace fixe nete29,993,056116,402,778193,607,639261,777,778311,943,056
TOTAL ACTIVE34,447,091122,556,964201,078,035270,550,239325,558,441
DATORII ȘI CAPITAL PROPRIU
Obligații
Datorii curente
Conturi furnizori38,485155,480277,531408,367534,185
Alte datorii curente50,00050,00050,00050,00050,000
Raport Datorii curente88,485205,480327,531458,367584,185
Pasive pe termen lung26,250,000101,250,000165,000,000217,500,000250,875,000
TOTAL DATORII26,338,485101,455,480165,327,531217,958,367251,459,185
Echitate
Comună Stock500,000800,0001,000,0001,000,0001,000,000
Suplimentare plătite în Capitală4,500,0007,200,0009,000,0009,000,0009,000,000
Rezultatul reportat3,108,60513,101,48525,750,50442,591,87264,099,256
Total capitaluri proprii8,108,60521,101,48535,750,50452,591,87274,099,256
TOTAL PASIV ȘI CAPITAL PROPRIU34,447,091122,556,964201,078,035270,550,239325,558,441

Fluxul de numerar proiectate

TOURING FAST: fluxului de numerar previzionat
 
 
 
yr 1yr 2yr 3yr 4yr 5
ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE
Venit net3,108,6059,992,87912,649,01916,841,36821,507,385
Ajustări de a concilia Venitul net
la numerar net furnizate de operațiuni:
Modificarea în:
Creanţe de încasat-102,968-313,022-326,552-350,055-336,629
Conturi furnizori38,485116,995122,051130,836125,818
Alte active circulante-25,000----
Depreciere256,9443,840,27812,920,13921,954,86130,834,722
Inventar-30,250-90,250-90,125-90,125-81,000
Alte obligațiuni50,000----
Numerar net furnizate de activitățile de exploatare3,295,81713,546,88025,274,53338,486,88552,050,296
ACTIVITĂȚI DE INVESTITII
echipament-30,250,000-90,250,000-90,125,000-90,125,000-81,000,000
Numerar net furnizate de activitățile de investiții-30,250,000-90,250,000-90,125,000-90,125,000-81,000,000
Finanțarea activităților
LTD Imprumuturi30,000,00090,000,00090,000,00090,000,00081,000,000
LTD Paydowns-3,750,000-15,000,000-26,250,000-37,500,000-47,625,000
Contribuții de capital5,000,0003,000,0002,000,000--
Dividend Plăți-----
Numerar net din activitatea de finanțare31,250,00078,000,00065,750,00052,500,00033,375,000
Creșterea netă de numerar pentru perioada4,295,8171,296,880899,533861,8854,425,296
Numerar la începutul perioadei-4,295,8175,592,6976,492,2307,354,115
Numerar la sfârșitul perioadei4,295,8175,592,6976,492,2307,354,11511,779,411

Rezumat